Betala senare med Klarna | Fri frakt

Generelle vilkår og betingelser


ÖVERSIKT

Den här webbplatsen drivs av företaget. På hela webbplatsen hänvisar "vi", "oss" och "vår" till företaget. Företaget erbjuder den här webbplatsen, inklusive all information, alla verktyg och tjänster som finns tillgängliga från den här webbplatsen till dig som användare, under förutsättning att du accepterar alla villkor, bestämmelser, policyer och meddelanden som anges här.

Genom att besöka vår webbplats och/eller köpa något från oss deltar du i vår "tjänst" och samtycker till att vara bunden av följande villkor ("Användarvillkor", "Villkor"), inklusive eventuella ytterligare villkor och riktlinjer som refereras här och/eller är tillgängliga via hyperlänkar. Dessa användarvillkor gäller för alla användare av webbplatsen, inklusive, men inte begränsat till, användare som är webbläsare, försäljare, kunder, säljare och/eller bidragsgivare av innehåll.

Läs dessa användarvillkor noggrant när du går in på eller använder vår webbplats. Genom att gå in på eller använda någon del av webbplatsen samtycker du till att vara bunden av dessa användarvillkor. Om du inte godkänner alla villkor i detta avtal får du inte gå in på webbplatsen eller använda några tjänster. Om dessa villkor betraktas som ett erbjudande är acceptansen uttryckligen begränsad till dessa användarvillkor.

Alla nya funktioner eller verktyg som läggs till i vår butik omfattas också av användarvillkoren. Du kan när som helst läsa den senaste versionen av användarvillkoren på denna sida. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att publicera uppdateringar och/eller ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera denna sida för att se om den har ändrats. Din fortsatta användning av eller tillgång till webbplatsen efter att ändringar har publicerats innebär att du godkänner dessa ändringar.

Returer och villkor Du har upp till två år på dig att byta ut den köpta varan mot en annan storlek/färg eller begära återbetalning efter att du har mottagit din beställning. Du kan göra detta genom att returnera den köpta varan till ett PostNord-servicecenter. Registrerade returer sker på din egen bekostnad.

Alla kunder har rätt att reklamera till Lanora om en vara levereras med fel. Kunderna har två år på sig att lämna in ett klagomål.

Kontakta kundtjänsten på info@lanora.se

ARTIKEL 1 - VILLKOR FÖR WEBBUTIKEN

Du är minst myndig i den stat eller provins där du bor, eller du är myndig i den stat eller provins där du bor och du har gett oss tillstånd att låta minderåriga som är beroende av dig använda denna webbplats.
Du får inte använda våra produkter för olagliga eller otillåtna ändamål eller bryta mot någon lag i din jurisdiktion (inklusive, men inte begränsat till, upphovsrättslagar) när du använder tjänsten.
Du får inte överföra maskar, virus eller annan kod av destruktiv karaktär. Överträdelse eller brott mot något av villkoren kommer att leda till omedelbar uppsägning av dina tjänster.

ARTIKEL 2 - ALLMÄNNA VILLKOR

Du förstår att ditt innehåll (inte kreditkortsinformation) kan överföras okrypterat och att det kan innebära a) överföringar över olika nätverk och b) ändringar för att uppfylla och anpassa sig till tekniska krav i anslutna nätverk eller enheter. Kreditkortsinformation krypteras alltid när den överförs via ett nätverk.

Du samtycker till att inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja, återförsälja eller använda någon del av tjänsten, användningen av tjänsten eller tillgången till tjänsten, eller någon kontakt på den webbplats genom vilken tjänsten tillhandahålls, utan vårt uttryckliga skriftliga tillstånd.

De rubriker som används i detta avtal är endast avsedda att underlätta och begränsar eller påverkar inte dessa villkor på annat sätt.

För att hålla kostnaderna så låga som möjligt köper vi våra varor från lager över hela världen. Vi har en leveranspolicy på 5-12 dagar.

ARTIKEL 3 - INFORMATIONENS RIKTIGHET, FULLSTÄNDIGHET OCH AKTUALITET

Vi ansvarar inte för om informationen på denna webbplats inte är korrekt, fullständig eller aktuell. Materialet på denna webbplats tillhandahålls som allmän information och bör inte användas som enda grund för att fatta beslut utan att konsultera primära, mer korrekta, fullständiga eller aktuella informationskällor. Användning av materialet på denna webbplats sker på egen risk.

Denna webbplats kan innehålla historisk information. Historisk information är inte nödvändigtvis relevant och tillhandahålls endast som referens. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra innehållet på denna webbplats, men vi är inte skyldiga att uppdatera informationen på vår webbplats. Du samtycker till att det är ditt ansvar att kontrollera ändringar på vår webbplats.

ARTIKEL 4 - ÄNDRINGAR AV TJÄNSTER OCH PRISER

Priserna på våra produkter kan ändras utan föregående meddelande.

Vi förbehåller oss rätten att ändra eller avbryta Tjänsten (eller någon del eller något innehåll i den) när som helst utan förvarning.

Vi är inte ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för ändringar, prisändringar, avstängning eller uppsägning av tjänsten.

ARTIKEL 5 - PRODUKTER ELLER TJÄNSTER

Vissa produkter eller tjänster kan endast vara tillgängliga online via webbplatsen. Dessa produkter eller tjänster kan ha begränsade kvantiteter och kan endast returneras eller bytas i enlighet med vår returpolicy.

Alla ansträngningar har gjorts för att se till att färgerna och bilderna på våra produkter i butiken är så korrekta som möjligt. Vi kan inte garantera att datorskärmen visar en färg korrekt.

Vi förbehåller oss rätten, men är inte skyldiga att begränsa försäljningen av våra produkter eller tjänster till någon person, geografisk region eller jurisdiktion. Vi kan utöva denna rätt från fall till fall. Vi förbehåller oss rätten att begränsa antalet produkter eller tjänster som vi erbjuder. Alla produktbeskrivningar och produktpriser kan ändras när som helst utan föregående meddelande och efter eget gottfinnande. Vi förbehåller oss rätten att när som helst upphöra med en produkt. Alla erbjudanden om produkter eller tjänster på denna webbplats är ogiltiga där det är förbjudet.

Vi garanterar inte att kvaliteten på produkter, tjänster, information eller annat material som du köper eller får kommer att motsvara dina förväntningar eller att eventuella fel i tjänsten kommer att rättas till.

ARTIKEL 6 - RIKTIGHET AV REDOVISNING OCH FINANSIELL INFORMATION

Vi förbehåller oss rätten att avvisa alla beställningar som du gör hos oss. Vi kan, efter eget gottfinnande, begränsa eller avbryta de köpta kvantiteterna per person, per hushåll eller per beställning. Dessa begränsningar kan omfatta beställningar som görs av eller under samma kundkonto, samma kreditkort och/eller beställningar med samma fakturerings- och/eller leveransadress. Om vi ändrar eller annullerar en beställning kan vi försöka meddela dig genom att kontakta den e-postadress och/eller faktureringsadress/telefonnummer som du angav när du gjorde beställningen. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller förbjuda beställningar som verkar vara gjorda av återförsäljare, återförsäljare eller distributörer efter eget gottfinnande.

Du samtycker till att tillhandahålla aktuell, fullständig och korrekt inköps- och kontoinformation för alla köp du gör i vår butik. Du samtycker till att snabbt uppdatera ditt konto och annan information, inklusive din e-postadress, ditt kreditkortsnummer och utgångsdatum, så att vi kan slutföra transaktioner och kontakta dig vid behov.

ARTIKEL 7 - FRIVILLIGA VERKTYG

Vi kan ge dig tillgång till verktyg från tredje part som vi inte kontrollerar eller övervakar.

Du bekräftar och godkänner att vi tillhandahåller tillgång till dessa verktyg "i befintligt skick" och "i den mån de är tillgängliga" utan någon garanti, representation eller villkor av något slag och utan något godkännande. Vi är inte ansvariga för eventuella skador som uppstår till följd av eller i samband med din användning av tredje parts verktyg.

All användning av resurser som erbjuds via webbplatsen sker uteslutande på egen risk och efter eget gottfinnande, och du bör försäkra dig om att du är medveten om och godkänner de villkor enligt vilka resurserna erbjuds av sådana tredjepartsleverantörer.

Vi kan också i framtiden komma att erbjuda nya tjänster och/eller funktioner via webbplatsen (inklusive lansering av nya verktyg och resurser). Sådana nya funktioner och/eller tjänster kommer också att omfattas av dessa användarvillkor.

ARTIKEL 8 - LÄNKAR TILL TREDJE PART

Vissa innehåll, produkter och tjänster som är tillgängliga via vår tjänst kan innehålla material från tredje part.

Länkar från tredje part på denna webbplats kan leda dig till webbplatser från tredje part som inte är anslutna till oss. Vi är inte ansvariga för att undersöka eller utvärdera deras innehåll eller riktighet, och vi garanterar inte och är inte ansvariga för tredje parts material eller webbplatser eller tredje parts material, produkter eller tjänster.

Vi är inte ansvariga för eventuella skador i samband med köp eller användning av varor, tjänster, resurser, innehåll eller andra transaktioner som görs i samband med webbplatser från tredje part. Läs och förstå tredje parters policyer och praxis noggrant innan du gör några transaktioner. Eventuella klagomål, anspråk, bekymmer eller frågor om produkter från tredje part ska riktas till den tredje parten.

ARTIKEL 9 - KOMMENTARER, ÅTERKOPPLING OCH ANDRA BIDRAG FRÅN ANVÄNDARNA

Om du skickar in vissa specifika bidrag på vår begäran (t.ex. tävlingsbidrag) eller om du skickar in kreativa idéer, förslag, förslag, planer eller annat material utan vår begäran, oavsett om det sker online, via e-post, post eller på annat sätt (kollektivt kallade "kommentarer"), samtycker du till att vi får redigera, kopiera, publicera, distribuera, översätta och på annat sätt använda de kommentarer som du skickar in till oss när som helst och i alla medier utan begränsning. Vi har ingen skyldighet och ska inte ha någon skyldighet att (1) hålla alla kommentarer konfidentiella, (2) betala ersättning för alla kommentarer eller (3) svara på alla kommentarer.

Vi kan, men är inte skyldiga att övervaka, redigera eller ta bort innehåll som vi anser vara olagligt, kränkande, hotfullt, ärekränkande, pornografiskt, obscent eller på annat sätt stötande, eller som bryter mot någon parts immateriella rättigheter eller dessa användarvillkor.

Du samtycker till att dina kommentarer inte bryter mot någon tredje parts rättigheter, inklusive upphovsrätt, varumärken, integritet, personlighetsrättigheter eller andra personliga eller äganderättsliga rättigheter. Du samtycker vidare till att dina kommentarer inte får innehålla något ärekränkande eller på annat sätt olagligt, stötande eller obscent material eller några datavirus eller annan skadlig kod som på något sätt kan störa driften av tjänsten eller någon länkad webbplats. Du får inte använda en falsk e-postadress, utge dig för att vara någon annan person än dig själv eller på annat sätt vilseleda oss eller tredje part när det gäller ursprunget till dina kommentarer. Du är ensam ansvarig för kommentarerna och deras riktighet. Vi tar inget ansvar och är inte ansvariga för kommentarer som publiceras av dig eller någon tredje part.

ARTIKEL 10 - PERSONUPPGIFTER

Om du lämnar personlig information via butiken omfattas den av vår sekretesspolicy.

ARTIKEL 11 - FEL OCH INFORMATION

Ibland kan det finnas information på vår webbplats eller i tjänsten som innehåller typografiska fel, felaktigheter eller utelämnanden som kan gälla produktbeskrivningar, priser, kampanjer, erbjudanden, fraktkostnader, transittider och tillgänglighet. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller utelämnanden och att ändra eller uppdatera information eller annullera beställningar om informationen i tjänsten eller på någon länkad webbplats är felaktig, när som helst och utan förvarning (även efter att du har lagt din beställning).

Vi åtar oss ingen skyldighet att uppdatera, ändra eller förtydliga någon information i tjänsten eller på någon länkad webbplats, inklusive, utan begränsning, prisinformation, såvida inte lagen kräver det. Inget specifikt uppdaterings- eller förnyelsedatum som används i Tjänsten eller på någon länkad webbplats ska tolkas som att det ändrar eller uppdaterar någon information i Tjänsten eller på någon länkad webbplats.

ARTIKEL 12 - FÖRBJUDEN ANVÄNDNING

Utöver alla andra förbud som anges i användarvillkoren är det förbjudet att använda webbplatsen eller dess innehåll: (a) för olagliga ändamål, (b) för att förmå andra att begå eller delta i olagliga handlingar; (c) att bryta mot internationella, federala, provinsiella eller statliga regler, förordningar, lagar eller förordningar; (d) att göra intrång i eller bryta mot våra immateriella rättigheter eller andras immateriella rättigheter; (e) att trakassera, missbruka, förolämpa, smutskasta, förödmjuka, skrämma eller diskriminera andra på grund av kön, sexuell läggning, religion, etnicitet, ras, ålder, nationellt ursprung eller funktionshinder. (f) lämna in falsk eller vilseledande information, (g) ladda upp eller överföra virus eller annan form av skadlig programvara som kommer att eller kan användas på ett sätt som stör funktionaliteten eller driften av tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet. h) samla in eller spåra andras personuppgifter, i) skicka skräppost, phish, pharma, låtsas, spindla, krypa eller krypa, j) för obscena eller omoraliska syften, eller k) störa eller kringgå säkerhetsfunktionerna i tjänsten eller någon tillhörande webbplats, andra webbplatser eller Internet. Vi förbehåller oss rätten att avsluta din användning av tjänsten eller någon länkad webbplats om du bryter mot något av de förbjudna användningsområdena. h) samla in eller spåra personlig information om andra, i) överföra skräppost, phishing, pharm, pretext, spin, crawl, j) för obscena eller omoraliska syften, eller k) störa eller kringgå säkerhetsfunktionerna i tjänsten eller någon länkad webbplats, andra webbplatser eller Internet. Vi förbehåller oss rätten att avsluta din användning av tjänsten eller någon länkad webbplats om du bryter mot något av de förbjudna användningsområdena. h) samla in eller spåra personlig information om andra, i) sända skräppost, phishing, pharm, pretext, spin, crawl eller scrap, j) för obscena eller omoraliska syften, eller k) störa eller kringgå säkerhetsfunktionerna i tjänsten eller någon länkad webbplats, andra webbplatser eller Internet. Vi förbehåller oss rätten att avsluta din användning av tjänsten eller någon länkad webbplats om du bryter mot något av de förbjudna användningsområdena.

ARTIKEL 13 - ANSVARSFRISKRIVNING, BEGRÄNSNING AV GARANTIN

Vi garanterar inte att användningen av vår tjänst kommer att vara oavbruten, snabb, säker eller felfri.

Vi garanterar inte att de resultat som kan erhållas från användningen av tjänsten kommer att vara exakta eller tillförlitliga.

Du samtycker till att vi kan ta bort Tjänsten från tid till annan för en obestämd tidsperiod eller avbryta Tjänsten när som helst utan att meddela dig.

Du samtycker uttryckligen till att din användning av, eller oförmåga att använda, Tjänsten sker på egen risk. Tjänsten och alla produkter och tjänster som erbjuds dig via Tjänsten tillhandahålls (om inte annat uttryckligen anges av oss) "i befintligt skick" och "i befintligt skick" för din användning utan några som helst representationer, garantier eller villkor av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda, inklusive alla underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, säljbar kvalitet, lämplighet för ett visst ändamål, hållbarhet, äganderätt och icke-infragmentering.

Men inte begränsat till eventuella fel eller utelämnanden i innehållet eller någon förlust eller skada av något slag som uppkommit till följd av användningen av tjänsten eller något innehåll (eller produkt) som publicerats, överförts eller på annat sätt gjorts tillgängligt via tjänsten, även om man har informerats om möjligheten till detta. Eftersom vissa stater eller jurisdiktioner inte tillåter uteslutning eller begränsning av tillfälliga skador eller följdskador, ska vårt ansvar i sådana stater eller jurisdiktioner begränsas till den maximala utsträckning som lagen tillåter. Eftersom vissa stater eller jurisdiktioner inte tillåter uteslutning eller begränsning av tillfälliga skador eller följdskador, ska vårt ansvar i sådana stater eller jurisdiktioner begränsas till den maximala utsträckning som lagen tillåter. som överförs eller på annat sätt görs tillgängliga via Tjänsten, även om vi har informerats om möjligheten till detta. Eftersom vissa stater eller jurisdiktioner inte tillåter uteslutning eller begränsning av tillfälliga skador eller följdskador, är vårt ansvar i sådana stater eller jurisdiktioner begränsat till den högsta tillåtna omfattningen enligt lag.

ARTIKEL 14 - ERSÄTTNING

Du samtycker till att ersätta, försvara och hålla företaget och våra föräldrar, dotterbolag, dotterbolag, partners, tjänstemän, direktörer, agenter, entreprenörer, licensgivare, tjänsteleverantörer, underleverantörer, leverantörer, praktikanter och anställda skadeslösa från alla anspråk eller krav, inklusive rimliga advokatkostnader, som görs av tredje part på grund av eller som uppstår till följd av en överträdelse av dessa användningsvillkor eller dokumenten som det hänvisas till här, eller en överträdelse av någon lag eller rättigheter för en tredje part.

ARTIKEL 15 - SKILLNAD

Om någon bestämmelse i dessa användarvillkor befinns vara olaglig, ogiltig eller ogenomförbar ska en sådan bestämmelse ändå vara verkställbar i den utsträckning som tillåts av tillämplig lag, och den ogenomförbara delen ska anses kunna skiljas från dessa användarvillkor, och en sådan bestämmelse ska inte påverka giltigheten och verkställbarheten av de återstående bestämmelserna.

ARTIKEL 16 - UPPSÄGNING

Parternas skyldigheter och ansvar som uppstått före uppsägningsdatumet ska i alla avseenden fortsätta att gälla efter uppsägningen av detta avtal.

Dessa Användarvillkor ska överleva uppsägning av dig eller av oss. Du kan när som helst säga upp dessa användarvillkor genom att informera oss om att du inte längre vill använda våra tjänster eller när du slutar använda vår webbplats.

Om vi anser att du har brutit mot eller misstänker att du har brutit mot något villkor i dessa användarvillkor kan vi också säga upp detta avtal när som helst utan föregående meddelande och du förblir ansvarig för alla belopp som ska betalas fram till och med uppsägningsdatumet; och/eller vi kan följaktligen neka dig tillgång till våra tjänster (eller någon del av dem).

ARTIKEL 17 - HELA AVTALET

Vår underlåtenhet att utöva eller genomdriva någon rättighet eller bestämmelse i dessa Användarvillkor ska inte utgöra ett avstående från sådan rättighet eller bestämmelse.

Dessa Användarvillkor och alla riktlinjer eller driftsregler som vi publicerar på denna webbplats eller i samband med tjänsten utgör hela avtalet och överenskommelsen mellan dig och oss och styr din användning av tjänsten, och ersätter alla tidigare eller samtidiga avtal, kommunikationer och förslag, muntliga eller skriftliga, mellan dig och oss (inklusive, utan begränsning, alla tidigare versioner av Användarvillkoren).

Eventuella tvetydigheter i tolkningen av dessa användarvillkor ska inte tolkas mot författaren.

ARTIKEL 18 - TILLÄMPLIG LAG

Dessa användarvillkor och eventuella separata avtal genom vilka vi tillhandahåller tjänster till dig ska regleras av och tolkas i enlighet med europeisk lag.

ARTIKEL 19 - ÄNDRINGAR AV ANVÄNDNINGSVILLKOREN

Du kan när som helst läsa den senaste versionen av användarvillkoren på den här sidan.

Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att publicera uppdateringar och ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera vår webbplats för att se om den har ändrats. Om du fortsätter att använda eller besöka vår webbplats eller tjänst efter att ändringar av dessa användarvillkor har publicerats, accepterar du dessa ändringar.

ARTIKEL 20 - LEVERANS

Leverans av produkterna från säljaren till köparen ska ske på det sätt, på den plats och vid den tidpunkt som anges i beställningsavsnittet i webbutiken. Om leveranstiden inte anges i beställningsavsnittet ska säljaren leverera produkterna till köparen inom en rimlig tid och senast inom 30 dagar efter det att köparen beställde dem. Om säljaren låter transportera varorna till köparen är han/hon skyldig att låta produkterna transporteras till sin destination på ett sätt som är lämpligt för sådan transport och under normala förhållanden. Destinationen är för köparen, om inte parterna har gjort andra särskilda överenskommelser.

21.1 KOSTNADER FÖR OUPPHOVSADE PACKAGE För alla paket som inte hämtas ut kommer kunden att debiteras för alla kostnader i samband med avsändning och återlämning. Vi förbehåller oss rätten att debitera för de behandlingskostnader som uppstår när ett paket inte tas i anspråk (returfrakt, porto etc.). Vi tar ut en avgift på 90 SEK om paketet inte hämtas av kunden. Om du av någon anledning vägrar att skicka en beställning som skickats, debiteras alla kostnader för frakt och retur. Det återstående beloppet för beställningen krediteras på kundens bankkonto.


ARTIKEL 21 - KONTAKTINFORMATION

Frågor om användarvillkoren kan ställas till info@lanora.se.

ÄGARE AV BUTIKEN

RÄTTSLIG INFORMATION

Yiwushi Xiangbu Dianzishangwushangh 

RM301, Unit 1, Bld 108, Xinggangxiaoqu Futianjiedao Yiwushi Jinhuashi. Zhejiangsheng


Nedan kallat "företaget".